Články

WebArchiv - archiv českého webu

Komora expertů ručního písma Vás informuje o vzdělávacím programu

Základy grafologie

Rozsah - 281 hodin teoretické výuky: výuka bude rozvržena do dvou let - 20 měsíců

Cena kurzu: 12.500,-Kč za pololetí (včetně závěrečné zkoušky)

Tematické celky vzdělávacího programu:

úvod do studia ručního písma

analýza a syntéza rozboru rukopisu

aplikovaná expertiza ručního písma – identifikace

psychologie


Zájemci o kurz se mohou přihlásit www.komoraexpertu.eu v sekci Kontakty.