Články

WebArchiv - archiv českého webu

Reakce jednoho z klientů na článek v Parlamentních listech týkající se oborů písmoznalectví a grafologie.

Vážený pán Rychetský,

som veľmi rád, že sa konečne niekto začal zaujímať o tak závažný problém, akým sú znalecké posudky písmoznalcov resp. grafológov.K tomu by som Vám chcel poslať informácie, ktoré som si musel sám prežiť v danej problematike na území ČR. Keď vychádzame z faktu, že na základe znaleckého posudku sa súd vo svojej výrokovej časti rozsudku jednoznačne oprie o výrok znalca v obore, tak je to bezpochýb generálny dôkaz viny či neviny... Více v celém článku.

........................................................................................................................

Možnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu

Valeška, J. : Možnosti zjišťování některých osobnostních vlastností z rukopisu, In. Československá kriminalistika č.3 - 4./90. Více v celém článku.

........................................................................................................................

Osvobozující rozsudek v kauze Anna Grabowská

Obžalovaná Anna Grabowská se podle § 226 písm. b) trestního řádu v plném rozsahu zprošťuje obžaloby, neboť v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem; takto zněl osvobozující výrok soudce v rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové.

O co se v uvedeném soudním sporu jednalo. Od roku 2011 probíhalo trestní řízení proti Anně Grabowské, trestně stíhané pro trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle ustanovení § 175 odst. 1, 2 trestního zákona a bylo ukončeno dne 14. června 2012 zprošťujícím rozsudkem. Proti tomuto rozsudku se státní zástupce neodvolal, takže rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové nabyl právní moci. Více v celém článku.

........................................................................................................................

Grafologie, písmoznalectví = znalci písma a jejich společenský význam

Vzhledem k tomu, že jsem již na webu Komory expertů ručního písma publikovala text na téma „Filozofický rozměr“ disciplíny zvané grafologie, je toto mé zamyšlení spíše jakýmsi pokusem pro ujasnění (si) dosavadních informací o některých subjektivně či objektivně sporných momentech, dohadech až příp. negativním reakcím na problematiku písma, resp. oborů písmoznalectví a kriminalistiky – expertízy ručního písma. Více v celém článku.

........................................................................................................................

Ověření platnosti metody a testování naslepo

Český překlad zde. Původní anglická verze je ke stažení na tomto odkaze.

........................................................................................................................

„Filozofický rozměr“ disciplíny zvané grafologie

Když jsem byla požádána o napsání tohoto textu, popravdě řečeno, jsem přeci jen váhala, jak mohu z pohledu svých teoretickofilozofických znalostí být debatám na téma „co je vlastně grafologie?“ užitečná. ...celý článek zde

........................................................................................................................

O co vlastně jde mezi znalci kriminalisty a znalci grafology, kteří se zabývají stejným znaleckým úkolem (zkoumáním identity pisatele sporného a srovnávacího písemného projevu) a neb jak fungují mechanismy sociálních skupin v realitě

Jak to dopadne s kohouty na smetišti si představit jistě umíte, ale dokážete to i v případě dvou znaleckých oborů, které řeší shodný znalecký úkol pod jednou střechou, kterou je ministerstvo spravedlnosti? ...celý článek zde

........................................................................................................................

Pohled na grafologii očima kriminalistů dříve a dnes

...celý článek zde

........................................................................................................................

Podnět k zachování dvou znaleckých oborů, odvětví specializací, které řeší shodný znalecký úkol – identitu pisatele sporného a srovnávacího písemného projevu rozdílnými vědními přístupy – forenzní vědou kriminalistickou vědou

...celý článek zde

........................................................................................................................

Odpovědi na otázky Hospodářské komory ČR ohledně nové kategorizace znaleckých oborů

...celý článek zde

........................................................................................................................

Asociace grafologů ČR - odpověď na dotaz (28.04.2011)

...celý článek zde

........................................................................................................................

Dopis Hospodářské komoře ČR (07.03.2011)

...celý článek zde

........................................................................................................................

Znalecké obory zabývající se analýzou písemného projevu

Vážení uživatelé znaleckých posudků, chtěli bychom vás vzít na dobrodružnou výpravu za poznáním znaleckých oborů zabývajících se písemným projevem. Naše cesta začíná v historii, kdy se poprvé objevuje v literatuře pojem písmoznalectví. Po té se vrátíme do současnosti, abychom konfrontovali metody používané v písmoznalectví původně s metodami, které se do tohoto oboru začaly přiřazovat v nedávné minulosti – jedná se o kriminalistickou techniku, expertízu ručního písma, kterou ale také využívá další znalecký obor - Kriminalistika, specializace ruční písmo. Poodhalíme dávno (nebo snad účelově?) zapomenuté informace, které ...celý článek zde

........................................................................................................................